EMDR başta Travma Sonrası Stres Bozukluğu olmak üzere, daha çok örseleyici yaşam deneyimleri sonucu ortaya çıkan ruhsal belirtilerin tedavisinde kullanılan bir yöntem olarak ortaya çıkmış ve dikkat çekmiştir. Yıllar içinde EMDR’nin birçok ruhsal bozukluğun tedavisinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar artmış ve kullanım alanı giderek genişlemiştir.

EMDR’ nin kullanıldığı başlıca ruhsal bozukluklar:

TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

Fobik durumlar, korkular

Performans kaygısı

Panik bozukluk,  Kaygı bozukluğu

Yeme bozuklukları ve beden algı bozuklukları

Yas

Kronik ağrılar

Somatoform bozukluklar