Van da Psikolog

 

 

 

Uzman Klinik Psikolog Oya Karaali Aktaş; Yetişkin terapisti, Aile ve Çift Danışmanı, Çocuk ve Ergen Psikoloğu ve Oyun Terapistidir. Çanakkale’ de doğmuş, İlkokulu Atatürk İlkokulunda, liseyi Çan H. İbrahim Bodur Anadolu Lisesinde okumuştur. 2003 yılında Uludağ Üniversitesinde başladığı Psikoloji lisans eğitimini birincilikle tamamlamış ardından Uludağ Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitiminde Bilişsel Davranışçı Terapi alarak uzmanlaşmıştır.
Lisans eğitimi süresince; - Haydarpaşa GATA Hastanesi Yetişkin Psikiyatrisi Servisinde, - Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ÇocukErgen ve Yetişkin Psikiyatri Polikliniği ve Servisinde, - Uludağ Üniversitesi Yetişkin ve Çocuk Psikiyatri servisinde stajlarını yapmış, farklı danışan gruplarıyla çalışmalarda bulunmuştur. Yüksek lisans eğitiminde; -Çocuk-Ergen alanındaki stajını ve uygulamalarını Dörtçelik Çocuk Hastanesinde, -Yetişkin alanındaki stajını ve uygulamalarını Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tamamlamıştır.
2008 yılında Bursa’ da özel bir tıp merkezinde psikolog ve psikoteknik değerlendirme uzmanı olarak çalışmıştır. 2009 yılında Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şubesi’ ne psikolog olarak atanmıştır. Ruh Sağlığı Şubesinde 0-6 yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı (ÇPGD) başta olmak üzere çok sayıda eğitim programında il eğitimcisi ve koordinatör olarak görev almıştır. Ailelere yönelik çok sayıda görüşme ve bilgilendirme faaliyetinde ve Aile-Çocuk takiplerinde bulunmuştur. Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanımı ile Mücadele Eğitimlerine ve Çocuk İstismarı ile İlgili Çok Sayıda Kongre ve Çalıştaya katılmıştır. Acil Sağlık çalışanları ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ile birlikte Afet Psikolojisi alanında çalışmış ve afet bölgelerinde görev almıştır.
TPD afet ve travma alanındaki eğitimlerini almıştır. ATED’ in (Aile ve Toplum Eğitimi Danışmanlığı Derneği) düzenlediği üniversite paydaşlı Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır. Transsaksiyonel Analiz (TA) ve Tematik Algı Testi (TAT) Eğitimlerini tamamlamıştır. Ayrıca Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından) almıştır ve Bakanlık Eğitici Eğitimcisidir ve Çift ve ailelere danışmanlık vermektedir.
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimlerini almış ve uygulamaktadır. İnsan Kaynakları Uzmanlığı Bölümündeki ikinci lisans eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılında kendi ofisini açarak Psikolog16 Aile Danışma Merkezinde Bursa ve civar illerden gelen farklı yaş gruplarındaki danışanlara bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak psikolojik hizmetler vermiştir. Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi üyesidir. Bursa Çocuk İstismarını Önleme ve Rehabilitasyonu Derneği üyesidir.
Şuan Van'da Aktaş Danışmanlık çatısı altında kendi ofisinde Çocuk-Ergen-Yetişkin-çift ve ailelere yönelik psikolojik terapi hizmetleri vermektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.


KURS VE SERTİFİKALAR
• Bilişsel Davranışçı Terapi (Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitim
• Aile Danışmanlığı Sertifikası (450 saat bakanlık onaylı ATED eğitimi)
• EMDR (Göz Hareketleri ile duyarsızlaştırma terapisi)
• Transsaksiyonel Analiz (TA) ve Tematik Algı Testi (TAT) Eğitimleri
• 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Eğitici Eğitmenliği Sertifikası
• Çocuk Gelişimi Takibi (Riskli ve Normal Çocuklar için) ve Aile Değerlendirmeleri Eğitimleri
• Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi Sertifikası
• Klinik Değerlendirme Ölçekleri Eğitimleri (Yetişkin-Çocuk)
• Zeka Değerlendirme Ölçekleri Eğitimleri (Yetişkin-Çocuk)
• Peri Masalları Testi Uygulayıcı Eğitimi (İstanbul Psikanaliz Derneği)
• Psikanalitik Temel Eğitimleri (İstanbul Psikanaliz Derneği)
• Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitim Programı (SÜDGE) Eğitici Eğitimi Sertifikası
• Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Programı Eğitim Becerileri Eğitimi Sertifikası
• UMKE ve 112 Eğitimcisi (Afet Psikolojisi, Sahada Etik Davranışlar, Stres ve Çatışma Yönetimi, Liderlik ve Motivasyon, Çalışana Destek, Psikolojik İlk Yardım, Ruhsal Travma)
• Türk Psikologlar Derneği (TPD) Afet Psikolojisi Eğitimleri (Afetlerde görev alma)
• Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Semineri Belgesi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)
• İşitme Engelliler Tercümanlık 120 Saatlik İşaret Dili Eğitimi
• Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynakları Eğitimi (BEBKA, İLTEM, TPD)
• Çalışma Grupları (OKB, TSSB ve Sosyal Fobide Porlonged Exposure Tedavisi Uygulamaları, EMDR; Psikosomatik Hastalıklara Psikanalitik Yaklaşım; OKB’ yi Anlamak vb.)
• Çocuk İstismarı ile İlgili Çok Sayıda Kongre ve Çalıştay
• Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanımı ile Mücadele Eğitimleri