Boşanma hukuki, psikolojik ve sosyal bir süreçtir. Eşlerin birlikteliklerinden psikolojik olarak doyum sağlamadıkları, evlilikle ilgili beklenti ve gereksinimlerini karşılayamadıkları evliliğe yasal olarak son vermelerine “boşanma” denir. Evliliklerin sürelerine göre boşanma oranları incelendiğinde, boşanmaların yarıya yakınının evliliğin ilk 5 yılı içinde olduğu görülmektedir. Evliliğin bitmesine yol açan ve en çok görülen sebepler, ekonomik sorunlar, eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları, cinsel sorunlar, iletişim bozukluğu, eşlerden birinin ihaneti, aile içi şiddet şeklinde sıralanır. Boşanma Sürecinde Anne Babanın Dikkat Etmesi Gerekenler nelerdir?